วัน-เวลาแสดง :
อังคาร 05 กันยายน 2549 19:00 - 21:00
 
ชื่อการแสดง :  Mahidol String Orchestra
ชนิดของการแสดง :  Orchestra  
สถานที่แสดง :    Music Auditorium College of Music  
ราคาที่นั่งบุคคลทั่วไป : 200.- ฿.-
ราคาที่นั่งสมาชิกบัตรคนรักดนตรี : 0 ฿.-
วัน-เวลาเปิดให้จองทางเวบไซต์ : 
      จันทร์ 04 กันยายน 2549 11:30  
วัน-เวลาปิดรับจองทางเวบไซต์ : ปิดรับจองทางเวบไซต์แล้ว  
 
Show date :
Tue. Sep. 5, 2006 19:00 - 21:00
 
Concert Name :  Evening Concert
Concert Type :  Orchestra  
Place :    Music Auditorium College of Music  
Normal Seat Price : 200.- ฿.-
Member of Music Lover Card Price : 0 ฿.-
Open Booking on WWW :  Mon. Sep. 4, 2006 11:30  
Close Booking on WWW :  Closed Booking on WWW  
 
รายการแสดงแบบย่อ : 
   -
 
Concert Summary : 
   -
 
รายละเอียดการแสดง : 
    ร้อยโทประทีป สุพรรณโรจน์ (ประวัติ) เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์กองทัพบก ในตำแหน่ง Tuba และ Oboe และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จากนั้นได้รับคำสั่งจากกองทัพบกให้ไปศึกษาหลักสูตร Band Master Course หรือผู้ควบคุมวงที่ Royal Military School of Music, Kneller Hall และ Kingston University และสอบผ่านหลักสูตร Bandmastership หรือหลักสูตรผู้ควบคุมวงของ The Associated Board of the Royal School of Music Kneller Hall (LRSM) และได้รับรางวัลนักเรียนนอกประเทศสหราชอาณาจักรยอดเยี่ยม (Best Oversea Student) และรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมและคะแนนสูงสุด (Best All-Round Student) ประจำปี 2541 นอกจากนี้ร้อยโท ประทีป สุพรรณโรจน์ ได้รับปริญญาตรี สาขาดนตรีสากลจาก Kingston University ปัจจุบัน ร้อยโทประทีป สุพรรณโรจน์ได้รับราชการอยู่ที่แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารบก เป็นผู้อำนวยเพลงของนักเรียนดนตรีในโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา วง Dr. Sax Chamber Orchestra และกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาการประพันธ์เพลง ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล --------------------------------------------------------------------------------
 
Concert Detail : 
    Lt. Prateep Suphanrojn (Biography) Lt.Prateep Suphanrojn BALRSM was born in Suphanburi, Thailand. In 1988, he joined in the Royal Thai Army School of Music as Oboist and Tubaist. Then 1996, he was awarded a scholarship to study the Bandmaster Course at the Royal Military School of Music, Kneller Hall and Kingston University. He received the Bandmastership from the Associated Board of the Royal School of Music (LRSM) in 1997 and a Bachelor of Arts from the Kingston University in 1998. In the final year competition, he won prizes for arrangement, composition and conducting. He also was the Best All-Round and Best Oversea Student Bandmaster in 1998. At present, he works in The Royal Thai Army Band in the Bandmaster Position and also as an officer of the Education Department and working his master degree program on composition at College of Music, Mahidol University. He has also been the resident conductor of Dr.Sax Chamber Orchestra since June 2002. -------------------------------------------------------------------------------- Program : Band A Air on String J.S. BACH Royal Firework G.F. NANDEL Canon Pachabel Band B Marriage of Figaro W.A. Mozart Simple Symphony B. Britten Pama Kwae Traditional